Investiciniai fondai

Tai fondo vienetų turėtojams priklausantis turtas, kurio valdymas perduotas kintamo kapitalo bendrovei (valdymo įmonei). Nuo investicinio fondo investavimo strategijos priklauso kokį pajamingumą gaus klientas.

Kodėl verta rinktis mūsų banko akcijų fondus?

Kaip pradėti investuoti?

1

Išsiaiškink savo galimybes

Sužinok, kokios mūsų siūlomos finansinės priemonės yra tau tinkamos, jų naudas bei rizikas asmeninėje finanų konsultacijoje banko skyriuje

2

Investuok internetu

Užpildyk paraišką internetu

3

Dar nesi mūsų klientas?

Tapk juo!

Naudingos nuorodos

Kainynas
Informacija Investuotojams (MiFID)
Indėlių ir investicijų draudimas
Fondų kainos ir veikla
Pranešimai akcininkams

Investuok į kruopščiai atrinktus fondus

Panašios paslaugos: Obligacijos, Akcijos, ETF, Taupymo lakštai

Finansinių priemonių prekybai ir (arba) saugojimui yra reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor banke. Mokėjimo sąskaitą galite atsidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu galite rasti čia.

Įspėjimas dėl investavimo rizikos: Investavimas yra susijęs su rizika. Investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti, o rezultatai nėra garantuojami. Tam tikrais atvejais investuotojas gali netekti visos investuotos sumos, o nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Išsamesnę informaciją apie Luminor teikiamas investicines paslaugas, jų teikimo sąlygas, įkainius ir apie su investavimu susijusią riziką rasite čia. Šiame puslapyje pateikiama tik bendro pobūdžio informacija. Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečius investicinius fondus, susipažinkite su Luminor parengtu Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu, fondų Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir (ar) kitais fondo dokumentais bei atidžiai įvertinkite informaciją apie investicinio fondo vienetų ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija ar siūlymas pirkti konkrečias finansines priemones, jas parduoti ar laikyti ir jokiu būdu negali būti traktuojama kaip bet kokio sandorio, kuris būtų sudarytas ateityje, dalis.