DNB Fund - Global SRI

 • Investicinio vieneto vertė (EUR)
  4.2408
 • Grynųjų aktyvų vertė (EUR)
  28.1911
 • Pradinė vieneto vertė (EUR)
  2.3562
 • Veiklos pradžia
  1990-08-31
Investicinio vieneto vertė

Pasaulio akcijų fondas DNB Fund - Global SRI

Informacija apie investicinį fondą

ISIN kodas: LU0029375739

Buveinė: Liuksemburgas 
Interneto adresas: www.dnb.no/lu/en/funds.html

Su investicinio fondo prospektu galite susipažinti fondo valdytojo interneto svetainėje.

Mokesčiai

Fondo įsigijimo, pardavimo ir saugojimo mokestis: Kainynas

Investavimas yra susijęs su rizika. Fondų investicinių vienetų vertė gali tiek kilti, tiek kristi, taigi parduodant investicinius vienetus jų vertė gali būti mažesnė už juos perkant investuotą sumą.

Istorinė fondo grąža nėra patikimas ateities grąžos rodiklis, t.y. istoriniai rezultatai negarantuoja panašios grąžos ar panašių jos kitimo tendencijų ateityje.

Jeigu investicijų valiuta skiriasi nuo fondo portfelio valiutos, valiutų keitimo kursų svyravimai gali sumažinti investicijų pajamas arba padidinti visus investicijų nuostolius.

Prieš investuojant į konkretų investicinį fondą, prašome susipažinti su jo Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir kitais fondo dokumentais, kuriuos galite rasti www.dnb.lt/fondai, atitinkamo fondo skiltyje „Apie fondą“, bei atidžiai įvertinti informaciją apie investicinio fondo vienetų ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius.