Aktyvuokite prekybą JAV rinkose ir už JAV akcijų dividendus mokėkite 15 proc. vietoje 30 proc.

JAV rinkos aktyvavimas

Jeigu norite pradėti prekiauti JAV rinkoje, turite turėti galiojančią JAV mokesčių administratoriaus nustatytą W-8 BEN formą, pateiktą per GLOBE TAX SERVICES, INC. (toliau - GlobeTax). Užsiregistravus GlobeTax ir pateikus W-8 BEN formą, el. paštu gausite patvirtinimą apie formos tinkamumą. Persiųskite šį patvirtinimą Luminor bankui el. paštu investorLT@luminorgroup.com ir jums bus aktyvuota JAV rinka.

Luminor Investor klientams, kurie pasinaudos GlobeTax paslauga, finansinių priemonių dividendai į prekybos sąskaitą Luminor Investor platformoje bus išmokami pritaikius 15 proc. mokesčio tarifą vietoje įprastai taikomo 30 proc. tarifo, kai dividendai mokami ne JAV rezidentams. Įprastai 15 proc. mokesčio tarifas pradedamas taikyti po dviejų savaičių nuo W-8 BEN formos pateikimo ir patvirtinimo.  

Registracija paslaugai

Užsiregistruokite GlobeTax eCerts sistemoje adresu ecertsus.globetax.com.
Access Code – USDOCS56
User ID – jūsų prisijungimo vardas prie Luminor Trade platformos

Paslaugos mokestis    

Paslaugos teikėjas yra GlobeTax ir šiuo metu taiko 35 USD mokestį trejiems metams. Daugiau apie GlobeTax ir jų teikiamas paslaugas skaitykite www.globetax.com.

Paslaugos aktyvavimas    

Kai tik GlobeTax gaus iš jūsų užpildytą reikalaujamą formą ir bus patvirtinta, kad jums gali būti taikomas mažesnis tarifas, vidutiniškai po dviejų savaičių JAV registruotų finansinių priemonių mokami dividendai į jūsų prekybos sąskaitą Luminor Investor platformoje bus įskaitomi taikant mažesnį tarifą.

Atsakomybės ribojimas: Pateikta informacija neįpareigoja kliento pasinaudoti GlobeTax paslauga. Bankas neteikia konsultacijų mokesčių klausimais, klientas turi pats ar pasitelkdamas nepriklausomus mokesčių konsultantus atlikti savo jurisdikcijai ir teisinei formai taikomų mokesčių ir galimybės taikyti mežesnio tarifo mokestį tyrimą. Bankas neprisiima atsakomybės už teisės aktų ar dvigubo apmokestinimo išvengimo susitartimų pasikeitimus. Bankas neprisiima atsakomybės už įmonės GlobeTax teikiamų paslaugų kokybę, įkainių bei sąlygų pasikeitimą.

Dažnai užduodami klausimai

1. Kokia šios paslaugos nauda?

JAV įmonių išmokami dividendai bus apmokestinami sumažintu 15% mokesčio tarifu (standartinis 30%).

2. Kiek kainuoja registracija GlobeTax?

35 USD trejiems metams t.y. mažiau nei 12 USD už metus.

3. Jeigu užsiregistruosiu šiandien, ar man bus taikomas 90 USD mokestis už Luminor teikiamą informaciją IRS apie iš JAV gautas pajamas?

Jeigu šiais metais jau gavote dividendų iš JAV įmonių, tačiau iki pajamų gavimo nebuvote pateikę GlobeTax galiojančios W-8 BEN formos, tuomet pasibaigus mokestiniams metams Luminor bankas privalės teikti informaciją IRS apie Jūsų gautas pajamas iš JAV finansinių priemonių ir kitų metų II-ketvirtį nuskaičiuos 90 USD mokestį.

Jei visos pajamos iš JAV finansinių priemonių gaunamos po W-8 BEN pateikimo, tuomet metinis 90 USD mokestis netaikomas.

4. Kada įsigalioja ši paslauga?

Kai tik GlobeTax gaus iš Jūsų užpildytą registracijos forma paštu ir bus patvirtina, jog jums teikiama ši paslauga, po vienos savaitės Jūsų gautiems JAV įmonių dividendams bus taikomas suamžintas 15% mokesčio tarifas.

5. Kiek galioja ši paslauga?

Pateikta W-8 BEN forma įsigalioja nuo jos pateikimo einamaisiais metais ir galioja tris vėlesnius kalendorinius metus. Pvz. pasirašius ir pateikus W-8 BEN formą 2019 metais, ši paslauga galios iki 2022.12.31.  Prieš baigiantis galioti formai pasirūpinkite naujos formos pateikimu.

6. Kaip užsiregistruoti GlobeTax?

Registracijos instrukciją rasite čia.

Informacijos apie JAV gautas pajamas teikimo IRS mokestis, taikomas tik tuomet kai nėra pateikta galiojanti W-8BEN forma

Jei gavote JAV įmonių dividendų, tačiau nebuvote pateikę galiojančios  W-8BEN formos, tuomet Luminor bankas  taikys  JAV gautų pajamų informacijos teikimo IRS mokestį.

Pagal JAV nustatytas taisykles, kiekvienas užsienio šalies finansų tarpininkas privalo JAV mokesčių institucijai Internal Revenue Service (toliau – IRS) pranešti duomenis apie savo klientus, kurie gavo pajamų iš JAV. Pajamomis laikomi paskirstymai iš JAV įmonių pelno – dividendai, palūkanos, kitos periodinės išmokos. Šiuo atveju JAV įmonės yra registruotos JAV įmonės arba užsienio įmonės, kurių didelė dalis pajamų uždirbama JAV. Finansinės priemonės – įmonių akcijos (stocks) ir/ar biržose registruoti fondai (ETFs).

Luminor bankas vykdo šią prievolę ir kasmet pildo bei teikia nustatytas formas IRS. Dėl minėtos atskaitomybės Luminor bankas patiria išlaidas, todėl klientams, kurie ataskaitiniais metais gavo aukščiau minėtų pajamų, nustatytas metinis mokestis už duomenų teikimą IRS.

Informacijos apie JAV gautas pajamas mokesčio dydis ir mokėjimas

Mokestis yra fiksuotas ir siekia 90,00 USD per metus.

Šis mokestis nėra taikomas naudojantis JAV pajamų dvigubo apmokestinimo išvengimo paslauga ir teikiant GlobeTax "W-8BEN„ formą (žr. skirsnį aukščiau „Aktyvuokite prekybą JAV rinkose ir už JAV akcijų dividendus mokėkite 15 proc. vietoje 30 proc.“). 

Mokestis nurašomas einamųjų metų II-ą ketvirtį už praėjusius kalendorinius metus. Mokestis nurašomas nuo kliento prekybos sąskaitos, trūkstant lėšų šioje sąskaitoje, nuo kliento atsiskaitomosios sąskaitos Luminor banke. Mokėtina suma JAV doleriais perskaičiuojama į kliento sąskaitos, nuo kurios nurašomas mokestis, valiutą pagal nurašymo dienos atitinkamų Lietuvos banko skelbiamą valiutų santykį.

Atsakomybės ribojimas
Aukščiau minimi JAV teisiniai reikalavimai nėra pilnai aprašyti bei gali keistis. Konkretūs  gautų pajamų informacijos teikimo reikalavimai yra nustatomi vienašališkai IRS ir (arba) kitų JAV institucijų. Luminor bankas neprisiima atsakomybės už JAV IRS ir (arba) kitų JAV institucijų nustatomus reikalavimus. Luminor bankas neteikia konsultacijų mokestiniais klausimais, nevykdo jokių veiksmų siekiant optimizuoti kliento mokamus mokesčius, išvengiant dvigubo apmokestinimo ir pan. Klientas turi pareigą pats administruoti ir mokėti mokesčius pagal jam taikomas prievoles, kaip tai yra nustatyta jo jurisdikcijoje. Prireikus papildomos informacijos mokestiniais klausimais, prašome kreiptis į mokesčių konsultantus. 

Luminor Investor