Taupymo lakštai – solidus indėlis į tavo ateitį!

Kodėl verta rinktis taupymo lakštus?

Investavimas susijęs su rizika! Plačiau apie investavimo rizikas skaityk puslapio apačioje.

Taupymo lakštai

Trukmė Metų palūkanos iki išpirkimo Emisijos sąlygos Platinimo terminas
1 metai 0,0 %  Sąlygos iki 2020 05 18

Įsigyk taupymo lakštų!

1

Taupyk internetu

Prisijunk prie savo interneto banko ir pradėk taupyti vos nuo 100 Eur.

2

Dar nesi mūsų klientas?

Tapk juo!

Nepamiršk dokumentų

  • Paso ar asmens tapatybės kortelės (jei vyksi į skyrių)

Naudingos nuorodos

Kainynas
Taupymo lakštų išleidimo tvarkaraštis
Indėlių ir investicijų draudimas
Lietuvos Respublikos taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos organizavimo taisyklės
Anksčiau banke platintos emisijos

Papildomas lėšas paversk į daugiau papildomų lėšų

Gal pravers: Investavimas

Taupymo lakštų įsigijimui, ir (arba) saugojimui tau reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje. Mokėjimo sąskaitą gali atidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu rasi čia.

Taupymo lakštų perleidimas: taupymo lakštai gali būti perleisti kitiems investuotojams pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos organizavimo taisykles. Jei taupymo lakštai buvo įsigyti santuokoje, taupymo lakštų perleidimui reikalingas notaro patvirtintas įgaliojimas, kitu atveju taupymo lakštų perleidimo sutartį turi pasirašyti abu sutuoktiniai Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje.
Rizikos: Nusprendęs nutraukti sutartį anksčiau laiko, negalėsi to padaryti nedelsiant, o tik emisijos sąlygose numatytomis pirmalaikio išpirkimo datomis. Už taupymo lakštų išpirkimą bei palūkanų mokėjimą atsako Lietuvos Respublikos Vyriausybė, todėl investuodamas į taupymo lakštus prisiimi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nemokumo riziką. 
Pirmalaikis išpirkimas: Norėdamas pasinaudoti taupymo lakštų pirmalaikiu išpirkimu, turi laiku pateikti bankui prašymą. Prašymų priėmimo terminas nurodytas konkrečios taupymo lakštų emisijos sąlygose arba taupymo lakštų pirkimo sutartyje. Anksčiau banke platintų taupymo lakštų emisijų sąlygos. Atkreipk dėmesį – pirmalaikis taupymo lakštų išpirkimas gali būti vykdomas palūkanų (atkarpos išmokos) mokėjimo dieną.Tą dieną gali pirma laiko atgauti investuotas į taupymo lakštus lėšas už emisijos sąlygose nustatytą pirmalaikio išpirkimo kainą (jeigu laiku pateikei prašymą) arba gauti palūkanas (atkarpos išmoką). Kitaip sakant, jeigu pateiksi prašymą dėl taupymo lakštų pirmalaikio išpirkimo palūkanų mokėjimo dieną, tau bus išmokėta tik pirmalaikio išpirkimo kaina. Prašymą dėl pirmalaikio išpirkimo gali pateikti bet kuriame banko skyriuje bei interneto banke (Taupymas ir investavimas > Investicinis portfelis > Parduoti). Prašymą dėl pirmalaikio išpirkimo gali atšaukti, jeigu nėra pasibaigęs prašymų priėmimo terminas.

Finansinių priemonių prekybai ir (arba) saugojimui yra reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor banke. Mokėjimo sąskaitą galite atsidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu galite rasti čia.

Įspėjimas dėl investavimo rizikos: Investavimas yra susijęs su rizika. Investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti, o rezultatai nėra garantuojami. Tam tikrais atvejais investuotojas gali netekti visos investuotos sumos, o nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Išsamesnę informaciją apie Luminor teikiamas investicines paslaugas, jų teikimo sąlygas, įkainius ir apie su investavimu susijusią riziką rasite čia. Šiame puslapyje pateikiama tik bendro pobūdžio informacija. Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečius investicinius fondus, susipažinkite su Luminor parengtu Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu, fondų Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir (ar) kitais fondo dokumentais bei atidžiai įvertinkite informaciją apie investicinio fondo vienetų ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija ar siūlymas pirkti konkrečias finansines priemones, jas parduoti ar laikyti ir jokiu būdu negali būti traktuojama kaip bet kokio sandorio, kuris būtų sudarytas ateityje, dalis.