Investavimas yra dinamiškas procesas, todėl rekomenduojame kartą per metus peržiūrėti turimo portfolio rezultatus ir atlikti perbalansavimą pagal naujausias rekomendacijas.

Kp

Konservatyvus portfelis

Konservatyvus investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems žemą riziką investuotojams. Pagrindinis tikslas yra minimizuoti galimus investicijų vertės svyravimus, todėl siekiama gauti nedidelę grąžą.

Plačiau

Np

Nuosaikus portfelis

Nuosaikus investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems žemą riziką investuotojams, bet taip pat ieškantiems nuosaikios investicijų grąžos.

Plačiau

Sp

Subalansuotas portfelis

Subalansuotas investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems vidutinė riziką investuotojams, kai siekiama sąlyginai stabilių investicijų su vidutinio dydžio tikėtina grąža.

Plačiau

Ap

Augimo portfelis

Augimo investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems aukšta rizika investuotojams. Pagrindinis tikslas padidinti turimo turto vertę.

Plačiau

Aap

Agresyvus augimo portfelis

Agresyvaus augimo investicinių fondų portfelis tinkamas toleruojantiems labai aukšta rizika investuotojams. Pagrindinis tikslas - aukšta grąža iš investicijų.

Plačiau