Taupymo lakštai

Geras verslininkas verslą mato visur – laisvas verslo lėšas investuokite į Lietuvos Respublikos Vyriausybės taupymo lakštus.

Kodėl verta rinktis taupymo lakštus?

Investavimas susijęs su rizika! Plačiau apie investavimo rizikas skaitykite puslapio apačioje.

Taupymo lakštai

Trukmė Metų palūkanos iki išpirkimo Emisijos sąlygos Platinimo terminas
1 metai 0,0 %  Sąlygos iki 2020 05 18

Įsigykite taupymo lakštų

1

Investuokite internetu

Prisijunkite prie savo interneto banko ir pasirinkite mažiausiai 1 taupymo lakštą 12 mėnesių laikotarpiui.

2

Dar nesate mūsų klientas?

Tapkite juo!

Nepamirškite, kad valstybės taupymo lakštus gali įsigyti:

  • anstoliai, advokatų kontoros,advokatų profesinės bendrijos, individualios įmonės, ūkinės bendrijos, kooperatinės bendrovės, viešosios įstaigos, asociacijos, profesinės sąjungos, labdaros ir paramos fondai, visuomeninės organizacijos, religinės bendruomenės, daugiabučių namų savininkų bendrijos
  • akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės ir finansų įstaigos taupymo lakštų įsigyti negali

Naudingos nuorodos

Kainynas
Taupymo lakštų išleidimo tvarkaraštis
Anksčiau banke platintos emisijos
Indėlių ir investicijų draudimas
Lietuvos Respublikos taupymo lakštų išleidimo ir apyvartos organizavimo taisyklės
Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės
Banko mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Papildomas lėšas paverskite į daugiau papildomų lėšų

Panašios paslaugos: ETF (biržose prekiaujami fondai), Obligacijos

Atkreipkite dėmesį: atsiimant lėšas vėliau nustatyto termino (60 dienų po lakštų išpirkimo datos) arba bankomatuose, bus taikomi standartiniai banko įkainiai, nurodyti kainoraštyje.
Rizikos: nusprendę nutraukti sutartį anksčiau laiko, negalėsite to padaryti nedelsiant, o tik emisijos sąlygose numatytomis pirmalaikio išpirkimo datomis. Už taupymo lakštų išpirkimą bei palūkanų mokėjimą atsako Lietuvos Respublikos Vyriausybė, todėl investuodami į taupymo lakštus prisiimate LR Vyriausybės nemokumo riziką.
Pirmalaikis išpirkimas: norėdami pasinaudoti taupymo lakštų pirmalaikiu išpirkimu, turite laiku pateikti bankui prašymą. Prašymų priėmimo terminas nurodytas konkrečios taupymo lakštų emisijos sąlygose arba taupymo lakštų pirkimo sutartyje. Anksčiau banke platintų taupymo lakštų emisijų sąlygos. Atkreipkite dėmesį: pirmalaikis taupymo lakštų išpirkimas gali būti vykdomas palūkanų (atkarpos išmokos) mokėjimo dieną. Tą dieną galite pirma laiko atgauti investuotas į taupymo lakštus lėšas už emisijos sąlygose nustatytą pirmalaikio išpirkimo kainą (jeigu laiku pateikėte prašymą) arba gauti palūkanas (atkarpos išmoką). Kitaip sakant, jeigu pateiksite prašymą dėl taupymo lakštų pirmalaikio išpirkimo palūkanų mokėjimo dieną, jums bus išmokėta tik pirmalaikio išpirkimo kaina. Prašymą dėl pirmalaikio išpirkimo galite pateikti bet kuriame banko skyriuje bei interneto banke (skiltis „Taupymas ir investavimas“ – „Investicinis portfelis“ –„Parduoti“).
Prašymą dėl pirmalaikio išpirkimo galite atšaukti, jeigu nėra pasibaigęs prašymų priėmimo terminas.

Finansinių priemonių prekybai ir (arba) saugojimui yra reikalinga mokėjimo sąskaita Luminor banke. Mokėjimo sąskaitą galite atsidaryti atskirai. Informaciją apie išlaidas ir komisinį atlyginimą, susijusius su mokėjimo sąskaitos atidarymu ir naudojimu galite rasti čia.

Įspėjimas dėl investavimo rizikos: Investavimas yra susijęs su rizika. Investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti, o rezultatai nėra garantuojami. Tam tikrais atvejais investuotojas gali netekti visos investuotos sumos, o nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Išsamesnę informaciją apie Luminor teikiamas investicines paslaugas, jų teikimo sąlygas, įkainius ir apie su investavimu susijusią riziką rasite čia. Šiame puslapyje pateikiama tik bendro pobūdžio informacija. Prieš priimdami sprendimą investuoti į konkrečius investicinius fondus, susipažinkite su Luminor parengtu Finansinių priemonių pobūdžio ir joms būdingų rizikų aprašymu, fondų Pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir (ar) kitais fondo dokumentais bei atidžiai įvertinkite informaciją apie investicinio fondo vienetų ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija ar siūlymas pirkti konkrečias finansines priemones, jas parduoti ar laikyti ir jokiu būdu negali būti traktuojama kaip bet kokio sandorio, kuris būtų sudarytas ateityje, dalis.