Pranešimai apie privalomus finansinių priemonių įvykius

2023

Kol kas informacijos nėra.

Pranešimai apie savanoriškus finansinių priemonių įvykius

Kaip įgyvendinti akcininko teises, susijusias su savanorišku finansinės priemonės įvykiu?

Užpildykite Akcininko veiksmų formą:

1. Interneto banke: 
Paraiškos → Nauja paraiška → Taupymas ir investavimas → Paraiškos: „Akcininko veiksmai dėl savanoriškojo finansinės priemonės įvykio“

2. Viename iš mūsų Klientų aptarnavimo centrų.

2023

„HansaMatrix“ 2023 03 03

Visi pranešimai akcininkams yra informacinio pobūdžio ir grindžiami informacija, kurią „Luminor“ gauna iš finansinių priemonių emitentų ar trečiųjų asmenų, tokių kaip finansinių priemonių saugotojai ar tarpininkai, todėl „Luminor“ neatsako už jos tikslumą, pateikimą laiku ir pagrįstumą. Pranešimuose pateikiama informacija yra gauta pranešimų rengimo metu ir gali keistis. Pranešimai skelbiami originalo kalba, t. y. ta kalba, kuria juos gauna „Luminor“. Ši informacija nėra „Luminor“ pasiūlymas, patarimas ar rekomendacija, todėl „Luminor“ nėra atsakingas už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos akcininkas gali patirti šia informacija naudodamasis, remdamasis arba pagal ją veikdamas. Atitinkamos finansinės priemonės savininkas privalo pats susipažinti su pranešime pateikta informacija apie finansinės priemonės įvykį, ją įvertinti ir priimti savarankišką sprendimą dėl šio įvykio. Šių pranešimų negalima atgaminti, platinti ar jokiu kitu būdu ar priemonėmis perduoti.