Apsaugok savo ateitį įsigijęs paskolos mokėjimų draudimą

Apsaugok savo ateitį įsigijęs paskolos mokėjimų draudimą

 • Galimybė pasirinkti norimą draudimo įmokos ir draudimo išmokos derinį 
 • Draudimo išmoka mokama darbo netekimo ir ilgalaikio nedarbingumo atvejais
 • Apsauga taikoma ir nedarbingumo dėl vaiko ligos atveju

Jei negali dirbti dėl ligos, traumos ar priverstinio nedarbo, paskolos mokėjimų draudimas padės išlaikyti įprastą gyvenimo kokybę.

Jeigu netektum darbo ne savo noru ar taptum laikinai nedarbingu, šis draudimas pasirūpins, kad sutarta draudimo išmoka būtų mokama į tavo banko sąskaitą. Paskolos mokėjimų draudimą gali įsigyti, jei turi galiojančią vartojimo arba būsto paskolą.

Pinigų išmokėjimas – mėnesinę draudimo išmoką gauni tiesiai į savo banko sąskaitą, net jei valstybė tau moka ligos ar nedarbo išmokas.

Įprastas gyvenimo ritmas – nutikus nenumatytam atvejui paskolos mokėjimų draudimas padeda išlaikyti tavo įprastą gyvenimo kokybę.

Lankstus pasirinkimas – gali pasirinkti tarp minimalios mėnesinės draudimo išmokos (100 Eur/mėn.) arba optimalios apsaugos, kai mėnesinė draudimo išmokos suma atitinka tavo paskolos mėnesio įmoką ar netgi ją viršija.

Patogus laikas pradėti – gali kreiptis dėl paskolos mokėjimų draudimo bet kuriuo paskolos sutarties galiojimo momentu, tačiau nepamiršk – geriau įsigyti anksčiau, kol neįvyko nenumatytas įvykis.

Pagrindinės sąlygos:

 • Su „Luminor“ esi sudaręs vartojimo arba būsto paskolos sutartį, kuri dar galioja ne mažiau kaip metus.
 • Viena paskolos mokėjimų draudimo sutartis yra susijusi tik su viena paskola – vartojimo arba būsto paskola. Jei turi kelias paskolas, dėl kiekvienos iš jų turėtum sudaryti atskiras draudimo sutartis.
 • Dėl paskolos mokėjimų draudimo gali kreiptis būdamas tiek paskolos gavėjas, tiek bendraskolis.

Apsaugos lygio variantai

Nutikus draudžiamajam įvykiui „Gjensidige“ kiekvieną mėnesį tau mokės draudimo sutartyje nurodytą mėnesio išmokos sumą. Gali pasirinkti tinkamiausią draudimo variantą – nuo minimalios apsaugos (100 EUR/mėn.) iki optimalios apsaugos, kuri atitiktų tavo paskolos mėnesio įmoką arba ją viršytų.
 

Tavo paskolos mėnesio įmoka, EUR Mėnesio draudimo išmoka, EUR Mėnesio draudimo įmoka, EUR
0,01-100,00 100 4,00
100,01-200,00 200 7,50
200,01-300,00 300 10,50
300,01-400,00 400 12,00
400,01-500,00 500 13,50
500,01-600,00 600 16,00
600,01-700,00 700 19,00
700,01-800,00 800 22,00
800,01-900,00 900 24,00
900,01-1000,00 1000 27,00

Draudimo sąlygos

Svarbu!

 • GALIOJIMO LAIKOTARPIS. Draudimo sutartis sudaroma vieniems metams, bet paskui turėsi galimybę ją pratęsti.
 • MOKĖJIMAS DALIMIS. Už draudimą gali mokėti išskaidęs įmoką dalimis be pabrangimo – net iki 12 kartų.
 • IŠMOKŲ MOKĖJIMAS. Draudžiamojo įvykio atveju Gjensidige draudimo išmokas tau mokės kiekvieną mėnesį, bet ne ilgiau kaip 11 mėnesių.
 • ĮSIPAREIGOJIMAS. Tavo įsipareigojimai nesikeičia – net jei Gjensidige tau moka išmokas, tu turi mokėti draudimo ir paskolos mėnesio įmokas.
 • ĮSIGALIOJIMAS. Pirminei sutarčiai taikomas pradinis laukimo laikotarpis. Tai reiškia, kad draudimo apsauga dėl laikino nedarbingumo įsigalioja po 30 dienų, o darbo praradimo atveju – po 60 dienų, skaičiuojant nuo tavo sutarties sudarymo dienos. Atnaujinus draudimo sutartį pradinis laukimo laikotarpis nėra taikomas.
 • IŠSKAITOS LAIKOTARPIS. Draudimo sutarčiai taip pat taikomas išskaitos laikotarpis – 30 dienų. Tai reiškia, kad draudimo išmokos pradedamos skaičiuoti praėjus 30 dienų nuo įvykio.
 • ATNAUJINIMAS. Likus 30 dienų iki draudimo sutarties pabaigos, e. paštu gausi pasiūlymą atnaujinti paskolos mokėjimų draudimo sutartį.

Pavyzdžiai

Vartojimo paskola

Jono paskolos mėnesio įmoka – 170 EUR. Dėl restruktūrizavimo jis neteko darbo. Prieš tris mėnesius Jonas vieniems metams sudarė paskolos mokėjimų draudimo sutartį su minimalia apsauga (apdraustos rizikos atveju mėnesinė draudimo išmoka – 100 EUR).

Išlaidų pasiskirstymas

 • Vartojimo paskolos mėnesio įmoka – 170 EUR
 • Pasirinktas draudimo mėnesio išmokos dydis – 100 EUR 
 • Draudimo mėnesio įmoka – 4 EUR
 • Jonas buvo be darbo 9 mėn.
 • Išskaitos laikotarpis – 1 mėn.
 • Mėnesinių draudimo išmokų skaičius – 8
 • Bendra draudimo išmokų suma – 800 EUR
 • Metinė draudimo sutarties įmoka – 48 EUR

Būsto paskola

Ana su savo motina Marija gyvena bute. Kiekvieną mėnesį paskolai grąžinti jos moka 330 EUR. Marija jau pensininkė, todėl turi nedideles reguliarias pajamas. Ana apmoka visus finansinius įsipareigojimus. Po rimtos traumos, kurią patyrė važiuodama dviračiu, ji negali dirbti, todėl jau kurį laiką nebegauna visos algos. Likus dviem mėnesiams iki nelaimingo atsitikimo ji vieniems metams sudarė paskolos mokėjimų draudimo sutartį, pagal kurią mėnesinė draudimo išmoka – 400 EUR.

Išlaidų pasiskirstymas

 • Būsto paskolos mėnesio įmoka – 330 EUR
 • Pasirinktas draudimo mėnesio išmokos dydis – 400 EUR
 • Draudimo mėnesio įmoka – 12 EUR
 • Laikino nedarbingumo trukmė – 6 mėn.
 • Išskaitos laikotarpis – 1 mėn.
 • Mėnesinių draudimo išmokų skaičius – 5
 • Bendra draudimo išmokų suma – 2 000 EUR
 • Metinė draudimo sutarties įmoka – 144 EUR

Kaip apsidrausti?

Pateikite elektroninę draudimo paraišką, užsiregistruokite konsultacijai internetu arba banko skyriuje. Nustatę jūsų draudimo poreikį ir susidomėjimą, pateiksime draudimo pasiūlymą

Gaukite draudimo pasiūlymą internetu ir patvirtinkite sumokėdami pirmąją įmoką.

Nustatykite automatinius mokėjimus. Jei nusprendėte draudimo įmoką išskaidyti į kelias dalis, savo e. banke galite nustatyti ir automatinius e. sąskaitos mokėjimus. Taip sutaupysite laiko, nes nereikės pačiam periodiškai atlikinėti pavedimų.

Mėgaukitės draudimo apsauga. Ji įsigalios praėjus pradiniam laukimo laikotarpiui (jei toks taikomas) ir galios iki pat sutarties pabaigos. Atsitikus draudžiamajam įvykiui registruokite jį „Gjensidige“ puslapyje arba paskambinę 1626.

Svarbu!

Prieš sudarydami paskolos mokėjimų draudimo sutartį, atidžiai susipažinkite su draudimo sąlygomis:

 • „Luminor“ interneto svetainėje
 • draudimo sutartyje
 • konsultacijos metu drąsiai klauskite banko darbuotojo – jis atsakys į visus iškilusius klausimus

Draudžiamojo įvykio atveju

Jei praradai darbą, susižeidei ar susirgai, turi užregistruoti įvykį, kad gautum draudimo išmoką. Tai gali padaryti šiais būdais:

Peržiūrėk kitus draudimo produktus

Būsto draudimas

Sužinok daugiau

Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimas

Sužinok daugiau

Asmens draudimas

Sužinok daugiau
Siūlydamas paskolos mokėjimų draudimą Luminor Bank AS (reg. Nr. 11315936, adresas: Liivalaia 45, Talinas, Estija), Lietuvos Respublikoje atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus (skyriaus kodas 304870069, adresas: Konstitucijos pr. 21A, Vilnius), veikia kaip draudimo agentas, platinantis ADB „Gjensidige“ (reg. Nr. 110057869, adresas: Žalgirio g. 90, 09303, Vilnius) draudimą. Luminor Bank AS įregistruotas „Finantsinspektsiooni“ (Estijos finansų priežiūros tarnybos) draudimo agentų registre ir, remiantis įsisteigimo laisvės principu, turi teisę teikti draudimo tarpininkavimo paslaugas Lietuvoje. Jis tvarkys tavo asmens duomenis, kad parengtų ADB „Gjensidige“ draudimo pasiūlymą ir perduotų juos draudikui. ADB „Gjensidige“, kaip duomenų valdytojas, tvarkys tavo asmens duomenis (įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis ir asmens kodą), kad užtikrintų draudimo sutarties vykdymą ir teisėtus draudiko ar trečiosios šalies interesus. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasi Gjensidige tinklalapyje gjensidige.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-principai. Draudiko duomenų apsaugos pareigūno e. paštas: dpo@gjensidige.lt.