Sužinok, kokia pensija jūsų laukia ir ką gali padaryti, kad ji būtų dar didesnė. Čia padėsime tau apskaičiuoti, kiek papildomai reikėtų taupyti, kad gautum pageidaujamą pensiją. Užpildžius žemiau esančią anketą apie tavo esamą finansinę padėtį ir taupymo įpročius, pateiksime išsamesnę situacijos analizę.

Paskaičiuok!

EUR per mėnesį
Duomenys apie Sodros pensiją

Ar kaupi II pakopos pensijų fonde?

Kaip kaupi II pakopos pensijų fonde?
 • ?

  3% įmoka nuo atlyginimo „ant popieriaus“ + 1,5% valstybės paskata, skaičiuojama nuo užpraeitų metų vidutinio atlyginimo Lietuvoje.Uždaryti

 • ?

  2019 m. – 1,80% + 0,30% (1,8% – įmoka nuo atlyginimo „ant popieriaus“ + 0,3% valstybės paskata, skaičiuojama nuo užpraeitų metų vidutinio atlyginimo Lietuvoje); 2020 m. – 2,10% + 0,60%; 2021 m. – 2,40% + 0,90%; 2022 m. – 2,70% +1,20%; 2023 m. – 3% + 1,50%.Uždaryti

 • ?

  Naujos įmokos į pensijų fondą sustabdytos, sukauptos lėšos paliktos fonde.Uždaryti

Eur

Pradėk kaupti || pakopos pensijų fonduose

Pradėk kaupti

Ar kaupi III pakopos pensijų fonde (papildomas kaupimas)?

Eur
Eur

Pradėk kaupti III pakopos pensijų fonduose

Pradėk kaupti

Tavo prognozuojama bendra pensija

Dabartine pinigų verte EUR/mėn.

0

Prognozuojama senatvės pensija

0 EUR/mėn.

Prielaidos ir papildoma informacija

Kam reikalinga skaičiuoklė

Daugelyje ekonominių šaltinių pripažįstama, kad norint išlaikyti panašų gyvenimo standartą išėjus į pensiją, pajamos iš visų šaltinių turėtų sudaryti apie 70–80 % prieš pensiją buvusių pajamų. Ši skaičiuoklė leidžia preliminariai apskaičiuoti prognozuojamą valstybės mokamą „Sodros“ pensijos dalį, prognozuojamą pajamų dalį iš privačiai kaupiamų lėšų II pakopos pensijų fonduose pagal pasirinktą kaupimo modelį ir įvertinti, jeigu/kiek dar trūksta iki žmogaus pasirinkto pragyvenimo lygio pajamų.

Norint pasiekti šį savo finansinį tikslą, nurodoma galimybė pasitelkti ir kaupimą III pakopos pensijų fonduose mokant periodines įmokas ir tokiu būdu siekti reikiamos bendros mėnesio pajamų sumos iš visų šių šaltinių išėjus į pensiją.

Tikimasi, kad ši skaičiuoklė leis objektyviau įvertinti savo finansinį pasirengimą ateičiai, ir bus naudinga tiek tiems, kurie jau taupo ir aktyviai investuoja, tiek tiems, kurie dar tik planuoja savo finansinę ateitį.

Kaip sudaryta skaičiuoklė

Ši skaičiuoklė sudaryta atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, o prielaidos prognozėms skaičiuoti paremtos Europos Komisijos ar kitų patikimų ir įmanomai nešališkų akademinių ar industrijos šaltinių prognozėmis.

Skaičiuoklės rezultatai yra orientacinio pobūdžio. Prognozuojamo dydžio „Sodros“ senatvės pensija ar išmokų iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydis nėra garantuojami. Senatvės pensija ir išmokos gali būti ir didesnės, ir mažesnės, priklausomai nuo ekonominės, teisinės ar demografinės aplinkos.

Skaičiuoklė pritaikyta tik tiems vartotojams, kurie dar nėra sukakę pensinio amžiaus. Vyresniems gyventojams informacijos, kaip keisis jų senatvės pensijos dydis priėmus sprendimą toliau dalyvauti arba nedalyvauti pensijų kaupime, reikėtų kreiptis asmeniškai į „Sodrą“.

Duomenys, reikalingi prognozėms sudaryti

Prognozės sudaromos atsižvelgiant į skaičiuoklės vartotojo asmeninę situaciją (amžių, jo iki šiol įgytas „Sodros“ pensijos teises (stažą ir apskaitos vienetus), pensijų fonde sukauptas lėšas, jei yra antrosios pakopos dalyvis), jo nurodytą tikėtiną darbo užmokestį ateityje bei ekonominės ir demografinės aplinkos rodiklius: prognozuojamus vidutinio darbo užmokesčio augimo, darbo užmokesčio fondo augimo, rizikingų ir nerizikingų turto klasių grąžos, tikėtinos gyvenimo trukmės ilgalaikes prognozes.

Reikalingus duomenis apie pensijų draudimo stažą, įgytus pensijų taškus bei dalyvavimo antrojoje pensijų pakopoje statusą, jei nežino, asmuo gali rasti „Sodros“ asmeninėje paskyroje. Jungiantis prie skaičiuoklės per asmeninę paskyrą, šie duomenys į skaičiuoklę įkeliami automatiškai.

Pensijų kaupimo bendrovėje sukauptų lėšų vertę asmuo gali sužinoti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros pensijų kaupimo bendrovėje. Informaciją apie tai, kuri yra dalyvio pensijų kaupimo bendrovė, jis gali rasti „Sodros“ asmeninėje paskyroje.

Nurodyti savo tikėtiną darbo užmokestį (atskaičius mokesčius reikalinga, norint apskaičiuoti, kiek „Sodros“ pensijų teisių asmuo įgys iki sukaks pensinį amžių, taip pat, kiek įmokų į pensijų fondą bus sumokėta per tą patį laikotarpį.

Skaičiuoklėje taikomos šios prielaidos:

Asmuo nepertraukiamai dirbs iki pensinio amžiaus ir iš karto išeis į pensiją.

Asmens nurodytas darbo užmokestis augs tokiu pat tempu, kaip ir vidutinis darbo užmokestis šalyje. Vidutinio darbo užmokesčio kitimas pagrįstas LR Finansų ministerijos (trumpo laikotarpio) ir Europos komisijos ilgo laikotarpio prognozėmis.

Bazinės pensijos rodiklis ir apskaitos vieneto vertė kasmet bus indeksuojama tokiu pat dydžiu, kaip, prognozuojama, keisis ir darbo užmokesčio fondas (DUF).

DUF kitimo prognozės apskaičiuojamos pagal LR Finansų ministerijos (trumpo laikotarpio) ir Europos komisijos pateikiamas ilgalaikes nominalaus darbo užmokesčio augimo prognozes ir užimtųjų (15-74 m.) skaičiaus kitimo prognozes.

Prognozuojant „Sodros“ senatvės pensiją vadovaujamasi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymu ir atskirai neatsižvelgiama į demografinių rodiklių įtaką „Sodros“ pensijų draudimo biudžetui.

Asmens pensijų fonde kaupiamos ir sukauptos lėšos investuojamos pagal gyvenimo ciklo fondo principus, t. y. rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykis kinta, atsižvelgiant į laiką, likusį iki pensijos.

Artimiausių 5 metų obligacijų ir akcijų grąža prognozuojama atskirai. 2019 m. prognozuojama 0,36 proc. obligacijų ir 4,36 proc. akcijų grąža, 2020 m. – atitinkamai 0,91 proc. ir 4,91 proc., 2021 m. – atitinkamai 1,46 proc. ir 5,46 proc., 2022 m. – atitinkamai 2,01 proc. ir 6,01 proc., 2023 m. ir vėliau – atitinkamai 3 proc. ir 7 proc. per metus.

Taikomi Pensijų kaupimo įstatyme nustatyti maksimalūs pensijų fondų atskaitymai nuo valdomo turto: 2019 m. – 0,8 proc., 2020 m. 0,65 proc., 2021 m. ir vėliau – 0,5 proc. per metus – šie atskaitymai papildomai sumažina asmens gaunamą investicijų grąžą. Su konkrečiais UAB „Luminor investicijų valdymas“ taikomais atskaitymų dydžiais galite susipažinti luminor.lt.

Vidutinė prognozuojama viso kaupimo laikotarpio grąža apskaičiuojama kaip visų metų grąžų vidurkis, nes didėjant asmens amžiui ir dėl to kintant rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykiui, kinta ir kiekvienų metų prognozuojama grąža.

Pačiam skaičiuoklės vartotojui pasirinkus ir nurodžius savo tikėtiną pensijų fondo grąžą, daroma prielaida, kad visos asmens pensijų fonde kaupiamos (sukauptos) lėšos uždirbs nurodytą grąžą visą investavimo laikotarpį. Tokiu atveju neatsižvelgiama į kintantį rizikingų ir mažiau rizikingų aktyvų santykį keičiantis amžiui.

Vartotojui atsakant į klausimą Ar ketini toliau kaupti II pakopos pensijų fonduose ir pasirinkus atsakymą Nutrauksiu pensijos kaupimo sutartį, t.y. lėšas grąžinsiu Sodrai, skaičiuoklė dėl trūkstamų duomenų paskaičiuoti tokiam efektui į tai neatsižvelgia. T.y. Sodros pensija rezultatų lange proporcingai nepadidėja. Norint tiksliau sužinoti tokio sprendimo pasekmes reiktų pasinaudoti pensijų reformos skaičiuokle asmeninėje paskyroje sodra.lt.

Apskaičiuojant tikėtiną išmoką (anuitetą), taikoma taisyklė, kad už visas pensijų fonde sukauptas lėšas, sukakus pensiniam amžiui yra perkamas paprastasis (ne atidėtasis) anuitetas, net jei už sukauptą sumą pagal teisės aktų reikalavimus anuiteto įsigijimas nėra privalomas.
Apskaičiuojant tikėtiną anuiteto trukmę, remiamasi Europos Komisijos vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, sulaukus pensinio amžiaus (vyrų ir moterų tikėtinos vidutinės gyvenimo trukmės, sulaukus pensinio amžiaus vidurkis) prognozėmis atitinkamais metais į pensiją išeinančiam asmeniui.

Prognozuojama anuiteto lėšų valdymo (investavimo) metinė grąža – 2 proc., atskaitymai (valdymo sąnaudos, kurios turės būti padengtos iš anuiteto lėšų) – 2,5 procento.

Prognozuojamos „Sodros“ pensijos ir prognozuojamos išmokos iš pensijų fonde sukauptų lėšų dydis pateikiamas dabartine verte (išėjimo į pensiją metais). Tačiau taip pat pateikiamas ir bendras pensijos („Sodros“ ir išmokos iš PF sukauptų lėšų) dydis būsimąja pinigų verte. Apskaičiuojant dabartinę pinigų vertę atsižvelgiama į infliacijos poveikį. Infliacijos prognozės paremtos Europos Komisijos ilgalaikės infliacijos (kuri yra 2 proc.) prielaidomis.

Apskaičiuojant III pakopos pensijų fonduose sukaupiamą sumą taikomos tokios prielaidos:
Pačiam skaičiuoklės vartotojui pasirinkus ir nurodžius savo tikėtiną pensijų fondo grąžą, daroma prielaida, kad visos asmens pensijų fonde kaupiamos (sukauptos) lėšos uždirbs nurodytą grąžą visą investavimo laikotarpį.
Apskaičiuojant tikėtiną išmoką (anuitetą), taikoma taisyklė, kad už visas pensijų fonde sukauptas lėšas, sukakus pensiniam amžiui yra perkamas paprastasis (ne atidėtasis) anuitetas (neatsižvelgiant į tai, kad pagal teisės aktų reikalavimus anuiteto įsigijimas IIII pakopos pensijų fonduose nėra privalomas).
Apskaičiuojant tikėtiną anuiteto trukmę, remiamasi Europos Komisijos vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, sulaukus pensinio amžiaus (vyrų ir moterų tikėtinos vidutinės gyvenimo trukmės, sulaukus pensinio amžiaus vidurkis) prognozėmis atitinkamais metais į pensiją išeinančiam asmeniui.
Prognozuojama anuiteto lėšų valdymo (investavimo) metinė grąža – 2 proc., atskaitymai (valdymo sąnaudos, kurios turės būti padengtos iš anuiteto lėšų) – 2,5 procento.
Pagal nutylėjimą naudojami tokie grąžos parametrai pasirinkus atitinkamą Konservatyvaus, Subalansuoto ar Augimo strategijos kaupimo variantą:

 • Konservatyvus – 2,5% metinis pajamingumas (rekomenduojama rinktis tiems asmenims, kurie maksimaliai vengia rizikos ar kuriems iki senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip 7 metai);
 • Subalansuotas – 4,5% metinis pajamingumas (rekomenduojama rinktis tiems asmenims, kuriems priimtiniausia vidutinės rizikos arba subalansuota investavimo strategija, kai į akcijų turto klasę investuojama ne daugiau kaip 50 % fondo aktyvų vertės);
 • Augimo – 6,5% metinis pajamingumas (rekomenduojama rinktis jaunesnio amžiaus asmenims, kurie siekia maksimalaus galimo pajamingumo ir sutinka prisiimti didesnę negu vidutinę riziką, kai į akcijų turto klasę gali būti investuojama iki 100 proc. fondo aktyvų vertės).

Anuitetas apskaičiuojamas tokiu pačiu principu, kaip ir II pakopos pensijos fondų atveju.

Pinigų vertės pokyčiai – infliacija neigiamai veikia pinigų perkamąją galią, kuri einant laikui sumažėja. Lentelėje pateikiame informaciją apie infliacijos poveikį perkamajai galiai per tam tikrą laikotarpį.
 

Vidutinė metinė infliacija

5 metai

10 metų

20 metų

40 metų

2,00 %

-9,43 %

-17,97 %

-32,70 %

-54,71 %

3,00 %

-13,74 %

-25,59 %

-44,63 %

-69,34 %

Svarbu!
Ši skaičiuoklė NEGARANTUOJA ateityje mokamos valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžio bei pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuitetų dydžių:

Anuiteto paslaugas teikiančios institucijos apskaičiuotas pensijų anuiteto dydis (pensijų išmoka) gali būti mažesnis arba didesnis nei skaičiuoklėje apskaičiuotas, kadangi jis priklauso nuo konkrečios pensijų anuiteto rūšies ir naudojamų prielaidų, kurios gali skirtis nuo skaičiuoklėje naudojamų (mirtingumo lentelės, metinės palūkanų normos ir atskaitymų, skirtų padengti anuiteto įsigijimo ir administravimo išlaidas).

Asmenims, dalyvavusiems pensijų kaupime iki 2018 metų pabaigos, t. y. dalį pensijos kaupusiems II pakopos pensijos fonduose, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija mažinama ta dalimi ir už tuos laikotarpius, kai į pensijų fondus buvo pervedama dalis „Sodros“ įmokų. Nuo 2019 metų sausio 1 d. šios įtakos, pasikeitus teisės aktų reguliavimams, nebus.

Svarbu!

 1. Su pensijų fondų dokumentais, kur išsamiai aprašomos šio produkto savybės, įskaitant būdingas rizikas ir taikomus atskaitymus, galite susipažinti čia.
 2. Sudaryta II pakopos pensijų sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 dienų nuo šios sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

Nuo įmokų į III pakopos pensijų fondus per kalendorinius metus nuo 2019 metų bus galima susigrąžinti iki 20 % sumokėto gyventojo pajamų mokesčio, kuris nėra nurodomas skaičiuoklės rezultatuose ir yra papildomai gautos/susigrąžintos kaupiančiojo lėšos.
Norint pilnai pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio lengvata, įskaitant įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis, būsto paskolos palūkanas ir pan., suma neturi viršyti 25 proc. mokestinių pajamų arba /ir 1500 EUR per metus įskaitant ir įmokas pagal gyvybės draudimo sutartis.

Pradėk kaupti papildomai pensijai jau dabar