III pakopos pensijų fondai

III pakopos pensijų fondai

III pakopos pensijų fondai

Pagal Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenis, I pakopos pensija užtikrina mums 42,8%* dabartinių pajamų. Pavyzdžiui, jei tavo pajamos yra 1000 eurų, tavo pensija sudarytų tik 428 eurus.

Pradėk taupyti dabar! Prie valstybės kaupiamos pensijos Sodroje papildomai kaupk III pakopos pensijų fonde.
 
Pensijų pakopos

*Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis. Skaičiavimai atlikti remiantis neto vidutiniu darbo užmokesčiu šalies ūkyje (be individualių įmonių) 2020 I ketv. bei vidutine senatvės pensija per mėnesį 2020 m. vasario mėn.

20% GPM lengvata nuo per metus sumokėtų įmokų*

Esame lyderiai papildomos pensijos kaupimo srityje – 52% visų kaupiančiųjų renkasi tai daryti Luminor**

Sukauptas turtas yra paveldimas

Solidūs ilgalaikiai investavimo resultatai – Luminor pensija 3 plius per pastaruosius 5 metus vidutiniškai generavo 8,08% grąžą***

Pasirink sumą savo tikslų siekimui

Tavo sukaupta suma sulaukus 65 metų amžiaus, jei pradėsi kaupti būdamas 18, 24 ar 29 metų*

Mėnesio įmoka 18 metų 24 metai 29 metai
20 EUR 35 200 25 787 19 635
30 EUR 52 800 38 681 29 453
50 EUR 88 000 64 468 49 088
100 EUR 175 999 128 936 98 176
* Remiantis Luminor pensijų skaičiuoklės skaičiavimais ir prielaidomis. Skaičiavimams pasirinkta subalansuota (vidutinė metinė grąža – 4,5%) investavimo strategija bei taikomas sudėtinių palūkanų skaičiavimo principas t.y. kai pinigai yra uždirbami ne tik nuo pradinės investuotos sumos, bet ir nuo sukauptų palūkanų. Daugiau: luminor.lt/pensiju-skaiciuokle.
Pateiktuose rezultatuose nėra įvertinami taikomi pensijų fondų atskaitymai. Su pensijų fondų dokumentais, kur išsamiai aprašomos šio produkto savybės, įskaitant būdingas rizikas ir taikomus atskaitymus, galite susipažinti čia.

Pasirink pensijų fondą:

  • Luminor pensija 1 plius
    – mažos rizikos fondas, kurio visas turtas investuojamas tik į investicinio reitingo euro zonos šalių vyriausybių ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, kurie nori maksimaliai išsaugoti savo turto vertę, tačiau su potencialiai žemesniu pelningumu. Daugiau tinkamas vyresnio amžiaus kaupiantiesiems.
  • Luminor pensija 2 plius
    – vidutinės rizikos fondas, kurio iki 50 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Likusi dalis (ne mažiau 50 proc.) daugiausia investuojama į investicinio reitingo euro zonos vyriausybių ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, siekiantiems subalansuoto pajamingumo ir rizikos. Daugiau tinkamas vidutinio ir jaunesnio amžiaus kaupiantiesiems.
  • Luminor pensija 3 plius
    – didelės rizikos fondas, kurio iki 100 proc. turto gali būti investuojama akcijų rinkose. Akcijoms pasirinkta pasaulinė kryptis, kurios ilgalaikis pajamingumas yra stabilesnis, palyginti su sektoriniu ar regioniniu principu sudarytų fondų pajamingumu. Sukurtas dalyviams, siekiantiems potencialiai aukštesnės grąžos ilgu laikotarpiu ir prisiimantiems didelius vertės svyravimus. Daugiau tinkamas jaunesnio ir vidutinio amžiaus kaupiantiesiems.

Naudingos nuorodos

Konsultacija dėl pensijų kaupimo
Pensijų skaičiuoklė
Kainynas
Gyventojų pajamų mokesčio lengvatos skaičiuoklė
Kaupimo papildomai pensijai pavyzdžiai
Darbdavio įmoka tavo papildomai pensijai

Gal pravers ir: Investavimas, II pakopos pensijų fondai, Terminuotasis indėlis

Svarbu
Kaupdamas pensijų fonduose, patiri investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, gali atgauti mažiau negu investavai. Jei į finansines priemones investuojama užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Luminor investicijų valdymas investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuiteto dydžių negarantuoja. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Prieš priimdamas sprendimą kaupti papildomą pensiją Luminor pensijų fonduose susipažink su pensijų fondų taisyklėmis, taikomais atskaitymais, investavimo strategija ir rizikos veiksniais. Pensijų fondus valdo UAB “Luminor investicijų valdymas”, įm. k. 226299280.

Pradėk taupyti savo geriausiems metams