Pokyčiai II pakopos kaupime 

Pokyčiai III pakopos kaupime  

Pagrindinės naujovės nuo 2019:

 • Gyvenimo ciklo fondų sistema – fondo rizikingumas pritaikomas pagal dalyvio amžių
 • Nuosekliai kaupiant pagal formulę 3% + 1,5% galima tikėtis apie 20-30% priedo prie Sodros pensijos
 • Automatinis įtraukimas kas trejus metus asmenims iki 40 metų. Asmenys, sustabdę pensijų kaupimą, automatiškai įtraukiami ne daugiau kaip 3 kartus nepriklausomai nuo jų amžiaus
 • Valdymo mokestis mažinamas dvigubai, o nuo 2021 metų – tik 0,5%
 • Nelieka Sodros pervedimų, todėl senatvės pensija II pakopos dalyviams proporcingai nebemažinama
 • Mažėjantis mokesčių tarifas suteikia galimybę kaupti daugiau – II pakopoje įmokos nuo atlyginimo nebe 2%, o 3%, o atlyginimas „į rankas“ dažnu atveju padidės arba liks nepakitęs
 • „Atostogos“ nuo kaupimo, per visą kaupimo laikotarpį įmokų mokėjimą galima sustabdyti iki metų
 • Pensijų išmokos: atsiranda naujo tipo atidėtasis anuitetas (nuo 2020 metų). Tai reiškia, kad turto paveldėjimas išlieka, o ten esančios dar neišmokėtos lėšos bus toliau investuojamos

Kaupimas II pakopos pensijų fonduose

PRIEŠ ir PO reformos

 

Kaupimas iki 2019 m.
Kaupiate maksimaliai

Kaupimas nuo 2019 m. 
Kaupiate maksimaliai

 

2%+2%+2%

2% iš SODROS
2% kaupiame nuo atlyginimo
2% nuo vidutinio darbo užmokesčio,
tai valstybės skatinamoji dalis.

0%+3%+1,5%

0% iš SODROS
3% kaupiame nuo atlyginimo
1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio,
tai valstybės skatinamoji dalis.

 

Kaupimas iki 2019 m.
Kaupiate minimaliai

Kaupimas nuo 2019 m.
Kaupiate minimaliai

 

2%+0%+0%

2% iš SODROS
Sustabdė įmokas 2013 m.
Nekaupiantys iki 40 m.

 

0%+1,8%+0,3%

0% iš SODROS
1,8% kaupiame nuo atlyginimo
0,3% nuo vidutinio darbo užmokesčio,
tai valstybės skatinamoji dalis.

Kaupiant minimaliai, vėliau kasmet įmokos automatiškai didės tokia tvarka: 

 

Išmokėjimas iki 2020 m.

Išmokėjimas nuo 2020 m. liepos mėn.

 

< 17 000 Eur

   Vienkartinis išmokėjimas

~ 17 000 - 102 000 Eur

   Privalomas anuitetas

> 102 000 Eur

   Vienkartinis išmokėjimas

 

 

< 3 000 Eur

   Vienkartinis išmokėjimas

3 000 - 10 000 Eur

   Periodinės išmokos (mirties atveju – paveldima dar neišmokėta suma)

10 000 - 60 000 Eur

   Privalomas anuitetas

> 60 000 Eur

   Vienkartinis išmokėjimas

 

Anuitetas iki 2020 m.

Anuitetas nuo 2020 m. liepos mėn.

 

   Standartinis 

Nepaveldimas, pensijos mokėjimas iki mirties

  Anuitetas su garantija

Galioja tam tikras paveldimumas. Asmeniui mirus garantijos periodu, iki garantijos pabaigos tas pačias išmokas gauna paveldėtojai. Asmeniui gyvenant ilgiau, išmokos bus mokamos iki mirties

    Teikėjai – draudimo bendrovės

   Standartinis

Nepaveldimas, pensijos mokėjimas iki mirties

  Atidėtasis anuitetas

Didžiąja dalimi paveldimas. 10-15% sukaupto turto atidedama ateičiai - tai garantas pensijos iki gyvos galvos mokėjimui sulaukus 85 m. Tarp 65 ir 85 m. mokamos periodinės išmokos, kurios mirties atveju yra paveldimos. Sulaukus 85 metų įsigalioja įsigytas atidėtasis anuitetas - pradėsite gauti reguliarias anuiteto išmokas

   Vienintelis teikėjas – SODRA


Kaupimas III pakopos pensijų fonduose

Papildomas kaupimas

Nuo 2019 m.

 • Nuo 2019 m. dirbantiems pagal darbo sutartį yra taikomas 20% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Nuo 2020 m. deklaruojant pajamas už 2019 m. ir darant įmokas į III pakopos pensijos fondus, galima susigrąžinti iki 20% GPM permoką
 • Susigrąžinama GPM lengvatos maksimali suma nuo 2020 m. nesikeičia – ji lieka 300 eurų
 • Nuo 2019 m. nutraukus III pakopos pensijos fondo sutartį, kai yra neįvykdytos kaupimo trukmės sąlygos bei pasinaudota GPM lengvata, grąžinti reiktų 15% nuo visos išmokamos sumos
 • Darbdavio įmokų į darbuotojų III pakopos pensijų fondus atveju niekas nesikeičia

 

Kaupimas iki 2019
Metinės įmokos lubos

Kaupimas nuo 2019
Metinės įmokos lubos

 

25% metinių pajamų
Ne daugiau kaip 2 000 eurų

25% metinių pajamų
Ne daugiau kaip 1 500 eurų

 

 

Lengvatos iki 2019 m.
Mokestinių metų pabaigoje grąžinama

Lengvatos nuo 2019 m.
Mokestinių metų pabaigoje grąžinama

 

   15% sumokėto GPM

   20% sumokėto GPM

Išmokėjimas

 • Sukauptą sumą galima išsiimti bet kada (net ir nesulaukus pensinio amžiaus, jeigu tai numatyta pasirinkto pensijų fondo taisyklėse).
   

 • Sulaukus minimalaus pensinio amžiaus (5 metais trumpesnio negu Sodros senatvės pensinis amžius) ir nuo pirmos įmokos praėjus 5 metams, lėšas galima išsiimti be jokių mokesčių. Kitu atveju, neįvykdžius bent vienos iš šių sąlygų ir pasinaudojus Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata, būtų apmokestinama visa išmokama suma (nuo 2019 metų GPM iš pajamų, nesusijusių su darbo santykiais ir neviršijančių 120 VDU, dydis yra 15%).

  Jeigu mokėtojas yra darbdavys, įmokos į III pakopos pensijų fondus ir toliau lieka leidžiamais atskaitymais ir nėra apmokestinamos jokiais mokesčiais (jeigu neviršija 25% su darbo santykiais susijusių pajamų). Jei lėšos atsiimamos neįvykdžius aukščiau nurodytų kaupimo trukmės sąlygų, suma yra apmokestinama 15% GPM.

Registruokis konsultacijai

Pasidomėk III pakopos kaupimo fondais

Svarbu: II pakopos pensiju kaupimo sistemos dalyviams, dalyvavusiems II pakopos pensijų kaupime iki 2018 m. gruodžio 31, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija proporcingai mažinama Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyta tvarka. Kaupdamas pensijų fonduose, patiri investavimo riziką, o tai reiškia, kad investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, gali atgauti mažiau negu investavai. Jei į finansines priemones investuojama užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Luminor investicijų valdymas investicijų grąžos, pensijų fondų pelningumo ar išmokamų anuiteto dydžių negarantuoja. Pensijų fondų praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Prieš priimdami sprendimą kaupti papildomą pensiją Luminor pensijų fonduose susipažinkite su pensijų fondų taisyklėmis, taikomais atskaitymais, investavimo strategija ir rizikos veiksniais.