Pokyčiai II pakopos kaupime 

Pokyčiai III pakopos kaupime  

Pagrindinės naujovės nuo 2019:

 • Pensijų išmokos: atsiranda naujo tipo atidėtasis anuitetas. Tai reiškia, kad turto paveldėjimas išlieka, o ten esančios dar neišmokėtos lėšos bus toliau investuojamos
 • Gyvenimo ciklo fondų sistema, kai fondo rizikingumas pritaikomas pagal dalyvio amžių
 • Nuosekliai kaupiant pagal formulę 3% + 1,5% galima tikėtis apie 20-30 proc. priedo prie Sodros pensijos
 • Automatinis įtraukimas asmenims iki 40 metų. Atsisakiusiems kartojama du kartus kas 3 metus
 • Valdymo mokestis mažinamas dvigubai, o nuo 2021 metų - tik 0,5%
 • Nelieka Sodros pervedimų, todėl senatvės pensija II pakopos dalyviams proporcingai nebemažinama
 • Mažėjantis mokesčių tarifas, suteiks galimybę kaupti daugiau – II pakopoje įmokos nuo atlyginimo bus ne 2%, o 3%, o atlyginimas į „rankas“ nesikeis arba padidės 
 • „Atostogos“ nuo kaupimo, per visą kaupimo laikotarpį įmokų mokėjimą galima sustabdyti iki metų

Kaupimas II pakopos pensijų fonduose

PRIEŠ ir PO reformos

 

Kaupimas iki 2019 m.
Kaupiate maksimaliai

Kaupimas nuo 2019 m. 
Kaupiate maksimaliai

 

2%+2%+2%

2% iš SODROS
2% kaupiame nuo atlyginimo
2% nuo vidutinio darbo užmokesčio,
tai valstybės skatinamoji dalis.

0%+3%+1,5%

0% iš SODROS
3% kaupiame nuo atlyginimo
1,5% nuo vidutinio darbo užmokesčio,
tai valstybės skatinamoji dalis.

Iki 2019 m. liepos 31 d.:

Iki 2019 m. birželio 30 d.:

 

Kaupimas iki 2019 m.
Kaupiate minimaliai

Kaupimas nuo 2019 m.
Kaupiate minimaliai

 

2%+0%+0%

2% iš SODROS
Sustabdė įmokas 2013 m. iki 40 m.
Nekaupiantys iki 40 m.

 

0%+1,8%+0,3%

0% iš SODROS
1,8% kaupiame nuo atlyginimo
0,3% nuo vidutinio darbo užmokesčio,
tai valstybės skatinamoji dalis.

Iki 2019 m. birželio 30 d.:

 

Išmokėjimas iki 2020 m.

Išmokėjimas nuo 2020 m.

 

< 17 000 Eur

   Vienkartinis išmokėjimas

~ 17 000 - 102 000 Eur

   Privalomas anuitetas

> 102 000 Eur

   Vienkartinis išmokėjimas

 

 

< 3 000 Eur

   Vienkartinis išmokėjimas

3 000 - 10 000 Eur

   Periodinės išmokos (mirties atveju – paveldima dar neišmokėta suma)

10 000 - 60 000 Eur

   Privalomas anuitetas

> 60 000 Eur

   Vienkartinis išmokėjimas

 

Anuitetas iki 2020 m.

Anuitetas nuo 2020 m.

 

   Standartinis 

Nepaveldimas, pensijos mokėjimas iki mirties

  Anuitetas su garantija

Galioja tam tikras paveldimumas. Asmeniui mirus garantijos periodu, iki garantijos pabaigos tas pačias išmokas gauna paveldėtojai. Asmeniui gyvenant ilgiau, išmokos bus mokamos iki mirties

    Teikėjai – draudimo bendrovės

   Standartinis

Nepaveldimas, pensijos mokėjimas iki mirties

  Atidėtasis anuitetas

Didžiąja dalimi paveldimas. 10-15 proc. sukaupto turto atidedama ateičiai - tai garantas pensijos iki gyvos galvos mokėjimui sulaukus 85 m. Tarp 65 ir 85 m. mokamos periodinės išmokos, kurios mirties atveju yra paveldimos. Sulaukus 85 metų įsigalioja įsigytas atidėtasis anuitetas - pradėsite gauti reguliarias anuiteto išmokas

   Vienintelis teikėjas – SODRA


Kaupimas III pakopos pensijų fonduose

savanoriškas kaupimas

Kas nutiks 2019 m.

 • Nuo 2019 m. dirbantiems pagal darbo sutartį bus taikomas 20% dydžio gyventojų pajamų mokestis (GPM)
 • Nuo 2020 m. deklaruojant pajamas už 2019 m. ir darant įmokas į III pakopos pensijos fondus, galima susigrąžinti iki 20% GPM permoką
 • Susigrąžinama GPM lengvatos maksimali suma nuo 2020 m. nesikeis – ji lieka 300 eurų
 • Nuo 2019 m. nutraukus III pakopos pensijos fondo sutartį, kai yra neįvykdytos kaupimo trukmės sąlygos bei pasinaudota GPM lengvata, grąžinti reiktų 15% nuo visos išmokamos sumos
 • Darbdavio įmokų į darbuotojų III pakopos pensijų fondus atveju niekas nesikeičia

 

Kaupimas iki 2019
Metinės įmokos lubos

Kaupimas nuo 2019
Metinės įmokos lubos

 

25% metinių pajamų
Ne daugiau kaip 2 000 eurų

25% metinių pajamų
Ne daugiau kaip 1 500 eurų

 

 

Lengvatos iki 2019 m.
Mokestinių metų pabaigoje grąžinama

Lengvatos nuo 2019 m.
Mokestinių metų pabaigoje grąžinama

 

   15% sumokėto GPM

   20 % sumokėto GPM

Išmokėjimas

 • Sukauptą sumą galima išsiimti bet kada (net ir nesulaukus pensinio amžiaus, jeigu tai numatyta pasirinkto pensijų fondo taisyklėse).
   

 • Sulaukus minimalaus pensinio amžiaus (5 metais trumpesnio negu Sodros senatvės pensinis amžius) ir nuo pirmos įmokos praėjus 5 metams, lėšas galima išsiimti be jokių mokesčių. Kitu atveju, neįvykdžius bent vienos iš šių sąlygų ir pasinaudojus Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata, būtų apmokestinama visa išmokama suma (nuo 2019 metų GPM iš pajamų, nesusijusių su darbo santykiais ir neviršijančių 120 VDU, dydis yra 15%).

  Jeigu mokėtojas yra darbdavys, įmokos į III pakopos pensijų fondus ir toliau lieka leidžiamais atskaitymais ir nėra apmokestinamos jokiais mokesčiais (jeigu neviršija 25% su darbo santykiais susijusių pajamų). Jei lėšas atsiimamos neįvykdžius aukščiau nurodytų kaupimo trukmės sąlygų, tai reikėssumokėti 15% GPM.